Objem hranolu

Chcete-li najít objem hranolu, stačí si vzpomenout na jeden jednoduchý vzorec, ve kterém jsou jen dvě neznámé veličiny.
Ale pro začátek si vzpomeňme, co popisuje každé slovo z určeného pojmu.

.

Objem hranolu

Plocha základny hranolu S
Výška hranolu h

Vzorce a definice

Objem (od lat. volume – “plnění”) je kvantitativní charakteristika prostoru, který zabírá tělo nebo látku.

Prism (od starověku. – “něco отпиленное”) – to многогранник (полиэдр), který měl dvě tváře – конгруэнтные (tj. stejné) mnohoúhelníky, ležící v paralelních drahách (které jsou stejné v jeho základu), a všichni ostatní – параллелограммы (čtverce), které mají společné strany s údaji многоугольниками (jsou boční hrany hranolu).
Несколько видов призмы