Objem kužele

Kužel je geometrické trojrozměrné tělo získané spojením všech paprsků pocházejících z jednoho bodu (vrchol kužele) a procházejících plochým povrchem. V základu kužele leží kruh. Kulatý kužel může být získán otáčením pravoúhlého trojúhelníku kolem jednoho z jeho katetů. Objem kužele lze vypočítat dvěma způsoby: přes výšku a poloměr základny a přes výšku a plochu základny. Chcete-li najít objem, zadejte požadované údaje a klepněte na tlačítko Vypočítat. Vzorec pro výpočet: V=⅓πR²H

.

Objem kužele přes plochu základny

Plocha základny kužele S
Výška kužele h

Objem kužele přes poloměr

Poloměr kužele r
Výška kužele h