Objem míče

Míč je geometrické tělo skládající se z bodů prostoru, které jsou stejně odstraněny ze středu. Vzdálenost od bodu povrchu míče do středu míče se nazývá jeho poloměr. Míč může být postaven otáčením kruhu kolem jeho průměru o 180° nebo půlkruhu-o 360°. Vzorec pro nalezení objemu míče: V=1⅓πR³

.

Objem míče

Poloměr koule R