Objętość cylindra

W cylindrze w geometrii istnieją dwie definicje: 1) cylinder jest prostym bryłą geometryczną uzyskaną przez obrót prostokąta wokół jednego z jego boków. 2) cylinder jest bryłą geometryczną ograniczoną cylindryczną powierzchnią i dwiema równoległymi płaszczyznami, które go przecinają. Wzór na znalezienie objętości: V = π ⋅ r 2 ⋅ h

.

Objętość cylindra przez promień i wysokość

Promień obrotu r
Wysokość cylindra h

Objętość cylindra przez obszar podstawy

Powierzchnia podstawy S
Wysokość cylindra h