Objętość kostki

Sześcian jest trójwymiarową figurą geometryczną, w której wszystkie krawędzie są równe, długość jest równa szerokości i jest równa wysokości. Sześcian ma sześć kwadratowych powierzchni, które przecinają się pod kątem prostym i których boki są równe. Aby znaleźć objętość sześcianu, musisz użyć tej formuły: V=a³, lub skorzystaj z tego kalkulatora online. Do obliczeń musisz znać tylko długość dowolnej krawędzi.

.

Kalkulator objętości kostki

Długość żebra a