Objętość piłki

Kula jest geometrycznym ciałem składającym się z punktów przestrzeni, które są jednakowo oddalone od środka. Odległość od punktu powierzchni kuli do środka kuli nazywa się jej promieniem. Kulę można zbudować, obracając okrąg wokół swojej średnicy o 180° lub półkola o 360°. Wzór na znalezienie objętości kuli: V=1⅓πR³

.

Objętość piłki

Promień kuli R