Objętość stożkaObjętość stożka

Stożek jest geometrycznym trójwymiarowym ciałem uzyskanym przez połączenie wszystkich promieni pochodzących z jednego punktu (wierzchołka stożka) i przechodzących przez płaską powierzchnię. U podstawy stożka leży okrąg. Okrągły stożek można uzyskać przez obrót trójkąta prostokątnego wokół jednej z jego nóg. Objętość stożka można obliczyć na dwa sposoby: przez wysokość i promień podstawy oraz przez wysokość i obszar podstawy. Aby znaleźć objętość, wprowadź wymagane dane i kliknij Oblicz. Wzór na obliczenia: V=⅓πR²H

.

Objętość stożka przez obszar podstawy

Powierzchnia podstawy stożka S
Wysokość stożka h

Objętość stożka przez promień

Promień stożka r
Wysokość stożka h