Oblast správné pyramidy

V geometrii je pyramida mnohostranný tvar tvořený spojením polygonální základny a bodu nazývaného vrchol. Každý spodní okraj a vrchol tvoří trojúhelník nazývaný boční plocha. Trojúhelníková pyramida a čtvercová pyramida odvozují své jméno od tvaru jejich základny. Pyramidu nazýváme “správnou pyramidou”, pokud je čára mezi vrcholem a středem základny kolmá k základně. Kužely jsou podobné pyramidám, s výjimkou, že jejich základny jsou kruhy spíše než mnohoúhelníky. Celková plocha správné pyramidy je součtem ploch jeho bočních ploch a základů.

.

Oblast plného povrchu správné pyramidy přes výšku

Strana základny a
Počet stran založení n
Výška pyramidy h

Plocha bočního povrchu správné pyramidy přes výšku

Strana základny a
Počet stran založení n
Výška pyramidy h

Plocha bočního povrchu správné pyramidy přes apophém a obvod

Obvod základny P
Apophema а (OS)