Oblast správného mnohoúhelníku

Chcete-li najít správnou velikost šestiúhelníku nebo jakéhokoli pravidelného mnohoúhelníku, používáme vzorec, který říká, že velikost = polovina díla апотемы a perimetru. Jak je uvedeno níže, to znamená, že musíme najít obvod (vzdálenost kolem celého šestiúhelníku) a opatření апотемы pomocí pravoúhlé trojúhelníky a тригонометрию.

.

Oblast správného mnohoúhelníku

Počet stran n
Poloměr popsaného obvodu r