Obszar regularnego wielokąta

Aby znaleźć obszar regularnego sześciokąta lub dowolnego regularnego wielokąta, używamy wzoru, który mówi, że obszar = połowa iloczynu apotemu i obwodu. Jak pokazano poniżej, oznacza to, że musimy znaleźć obwód (odległość wokół całego sześciokąta) i miarę apotemu za pomocą trójkątów prostokątnych i trygonometrii.

.

Obszar regularnego wielokąta

Liczba stron n
Promień opisanego okręgu r