Obszar ściętego stożka

Stożek ścięty jest figurą uzyskaną w wyniku przecięcia stożka płaszczyzną równoległą do podstawy i nie zawierającą wierzchołka. Wysokość ściętego stożka jest to odcinek prosty łączący dwie podstawy prostopadle lub możliwie najkrótszą odległość między krawędziami dwóch podstaw. Promienie są promieniami ich podstaw.

.

Pełna powierzchnia poprzez promienie i wysokość

Promień dolnej podstawy r1
Promień górnej podstawy r2
Wysokość l

Powierzchnia boczna ściętego stożka

Promień dolnej podstawy r1
Promień górnej podstawy r2
Tworząca l