Ortocentrum trójkąta

Ortocentrum trójkąta jest punktem przecięcia wysokości trójkąta lub ich przedłużeń. W zależności od rodzaju trójkąta ortocentrum może znajdować się wewnątrz trójkąta (w ostrym kącie), poza nim (w tępym kącie) lub pokrywać się z wierzchołkiem (w prostokątnym — pokrywa się z wierzchołkiem pod kątem prostym).

.

Ortocentrum trójkąta przez współrzędne wierzchołków

Punkt
Namiary X
Namiary Y
A
B
C