Pětimístná střední kalkulačka

Chcete-li použít střední kalkulačku pěti čísel, zadejte do seznamu seznam čísel. Nemusí to být celá čísla. Seznam oddělte například mezerami: 1,5 1 2,5 1 2 8 3 6 2 2. Nezapomeňte, že zadaný seznam by neměl být tříděn. Klikněte na tlačítko Vypočítat a vypočte se součet pěti čísel pro tento seznam: minimum, Q1, Q2 (medián), Q3, maximum.

.
Minimum:
Q1:  
Q2:  
Q3:  
Maximum: