Base64 do pliku

Dekoduj Base64 do pliku za pomocą bezpłatnego dekodera online, który umożliwia przeglądanie plików bezpośrednio w przeglądarce, a także pobieranie ich, pobieranie zrzutu tekstu dla dowolnych…

Plik w Base64

Zakoduj plik w Base64 online i wklej go do dowolnego dokumentu tekstowego: HTML, JSON lub XML. Do czego to służy? Jeśli nie przekonwertujesz kodu binarnego…

Generator liczb losowych

Być może zastanawiałeś się, dlaczego przewidywalne komputery mogą generować losowość. W rzeczywistości większość liczb losowych używanych w programach komputerowych jest pseudolosowa, co oznacza, że są…

Generator liczb losowych

Być może zastanawiałeś się, dlaczego przewidywalne komputery mogą generować losowość. W rzeczywistości większość liczb losowych używanych w programach komputerowych jest pseudolosowa, co oznacza, że są…

Base64 w obraz

Konwertuj Base64 na obraz online za pomocą bezpłatnego narzędzia do dekodowania, które umożliwia dekodowanie Base64 na obraz z możliwością zobaczenia go bezpośrednio w przeglądarce. Po…

Obraz w Base64

Usługa konwersji obrazu do Base64 online. Możesz użyć wynikowego ciągu jako adresu URL danych (data:URL) dla tagu img, poprzez src, CSS background-url itp czasami istnieje…