Konwerter prędkości

Prędkość jest fizyczną wielkością wektorową charakteryzującą prędkość ruchu i kierunek ruchu punktu materialnego względem wybranej ramki odniesienia. W szerokim sensie prędkość jest rozumiana jako prędkość zmiany wielkości w zależności od innej.

.
Wprowadź wartość prędkości:
Z:
cm/sec
m/sec
m/min
km/h
ft/sec
ft/min
mil/h
nodes
W:
cm/sec
m/sec
m/min
km/h
ft/sec
ft/min
mil/h
nodes