Konwertuj liczbę na inny rachunek różniczkowy

Aby przekonwertować liczbę, musisz wprowadzić liczbę wymienialną i wskazać, w którym systemie rachunku jest zapisany. Następnie wskaż, na który system obliczeniowy go przetłumaczyć, po czym kliknij przycisk „Tłumacz”. Wynik pojawi się w polu „Wynik konwersji”.

.
Numer zamienny:
W jakim systemie jest to rejestrowane (16 - jeśli w systemie szesnastkowym, 10 - dziesiętnym, 2 - binarny itp.):
Wynik konwersji:
Na który system przetłumaczyć (16 - jeśli w systemie szesnastkowym, 10 - dziesiętnym, 2 - binarny itp.):
Tabela systemu numerów
Si. 2
Si. 4
Si. 6
Si. 8
Si. 10
Si. 12
Si. 14
Si. 16
00000000
11111111
102222222
113333333
10010444444
10111555555
110121066666
111131177777
10002012108888
10012113119999
101022141210AAA
101123151311BBB
11003020141210CC
11013121151311DD
1110322216141210E
1111332317151311F