Plocha rovnoramenného trojúhelníku

Rovnoramenný trojúhelník je trojúhelník, ve kterém jsou obě strany stejné délky. Rovné strany se nazývají boční a poslední nerovná strana se nazývá základna. Pokud má trojúhelník dvě stejné strany, pak se tyto strany nazývají strany a třetí strana se nazývá základna. Úhel tvořený stranami se nazývá vrcholový úhel a rohy, z nichž jedna ze stran je základna, se nazývají rohy na základně.Rovnoramenný trojúhelník

.

Výpočet plochy základnou a jednou stranou

Strana a:
Základ rovnoramenného trojúhelníku b:

Vzorec pro výpočet plochy rovnoramenného trojúhelníku přes základnu a jednu stranu:

Výpočet plochy základnou a výškou

Základ trojúhelníku b:
Výška trojúhelníku h:

Vzorec pro výpočet plochy rovnoramenného trojúhelníku skrz základnu a výšku:

Výpočet plochy přes stranu a úhel

Základ a:
Úhel mezi stejnými stranami @:

Vzorec pro výpočet plochy rovnoramenného trojúhelníku přes jednu stranu a úhel:

Výpočet plochy základnou a úhlem

Základ b:
Úhel α:

Vzorec pro výpočet plochy rovnoramenného trojúhelníku skrz základnu a úhel:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *