Plocha zkráceného kužele

Zkrácený kužel je postava získaná řezáním kužele rovinou rovnoběžnou se základnou a bez horní části. Výška zkráceného kužele je úsek rovný, který spojuje dvě základny kolmo nebo co nejkratší vzdálenost mezi okraji obou bází. Poloměry jsou poloměry jejich základů.

.

Plocha celého povrchu přes poloměry a výšky

Poloměr spodní základny r1
Poloměr horní základny r2
Výška l

Plocha bočního povrchu zkráceného kužele

Poloměr spodní základny r1
Poloměr horní základny r2
Tvořící l