Powierzchnia kuli

Kula (kula) to trójwymiarowy obiekt, którego kontury i płaskie sekcje są okręgami. Innymi słowy, wszystkie punkty na kuli znajdują się w tej samej odległości od stałego punktu (środka). Kula jest specjalnym obiektem, który ma najmniejszy stosunek powierzchni do objętości spośród wszystkich innych kształtów objętościowych o danej objętości. Jest on porównywalny do okręgu, który obejmuje największy obszar o danym obwodzie w porównaniu do innych płaskich kształtów.

.

Znajdź obszar kuli przez jej promień

Promień kuli R