Převaděč vzdálenosti

Online převodník vám pomůže převést jednotky délky z metriky na angličtinu a naopak.

.
Zadejte hodnotu:
Od:
Centimeters
Inches
Feet
Yards
Meters
Chains
Kilometers
Miles
Do:
Centimeters
Inches
Feet
Yards
Meters
Chains
Kilometers
Miles

Názvy jednotek

  • Centimeters – centimetry
  • Inches – palců
  • Feet – nohy
  • Yards – yardů
  • Meters – metrů
  • Chains – řetězy
  • Kilometers – kilometrů
  • Miles – mil

Měřič je vzdálenost ujetá světlem ve vakuu v časovém intervalu 1/299 792 458 sekund.