Převést číslo na jiný systém čísel

Chcete-li převést číslo, musíte zadat převoditelné číslo a uvést, ve kterém systému počtu je zapsáno. Poté určete, do kterého systému výpočtu se má převést, a poté klikněte na tlačítko „Přeložit“. Výsledek se zobrazí v poli „Výsledek převodu“.

.
Převáděcí číslo:
V jakém systému je zaznamenán (16 - pokud je hexadecimální, 10 - desetinné, 2 - binární atd.):
Výsledek převodu:
K jakému systému se přeložit (16 - pokud je hexadecimální, 10 - desetinné, 2 - binární atd.):
Tabulka systémových čísel
S.I. 2
S.I. 4
S.I. 6
S.I. 8
S.I. 10
S.I. 12
S.I. 14
S.I. 16
00000000
11111111
102222222
113333333
10010444444
10111555555
110121066666
111131177777
10002012108888
10012113119999
101022141210AAA
101123151311BBB
11003020141210CC
11013121151311DD
1110322216141210E
1111332317151311F