Převod stupňů na radiány online

Radián je úhel odpovídající oblouku, jehož délka je rovna jeho poloměru. Stupeň je společná jednotka pro měření plochých úhlů.

Vzorec pro převod stupňů na radiány je: stupně * pi / 180

Tento převaděč převede stupně na radiány a naopak. Po zadání úhlové hodnoty klikněte na odpovídající tlačítko, výsledek se objeví ve vstupním okně.