Převod stupňů na radiány online

Radián je úhel odpovídající oblouku, jehož délka je rovna jeho poloměru. Stupeň je společná jednotka pro měření plochých úhlů.

.

Vzorec pro převod stupňů na radiány je: stupně * pi / 180

Tento převaděč převede stupně na radiány a naopak. Po zadání úhlové hodnoty klikněte na odpovídající tlačítko, výsledek se objeví ve vstupním okně.