Převodník jednotek energie

Energetické prostředky – akce, aktivita, síla, síla, jedná se o skalární fyzickou veličinu, která je jediným měřítkem různých forem pohybu a interakce hmoty, mírou přechodu hmoty z jedné formy do druhé.

.
Zadejte hodnotu energie:
Od:
Joules
Kg-meters
Ft-lbs
Kw-hrs
Metric Hp-hrs
US Hp-hrs
Liter-atm
K-cal
Btu
Do:
Joules
Kg-meters
Ft-lbs
Kw-hrs
Metric Hp-hrs
US Hp-hrs
Liter-atm
K-cal
Btu

Názvy energetických jednotek

  • Joules – joule
  • Kg-meters – kilogram / metr
  • Kw-hrs – kilowatt / hodiny
  • Metric Hp-hrs – metrická výkonnost za hodinu
  • US Hp-hrs – americká koňská síla / síla
  • Liter-atm – litrová atmosféra
  • K-cal – kilocalorie
  • Btu – Britská tepelná jednotka – jednotka měření tepelné energie v anglickém systému měření. V současné době se používá hlavně v anglicky mluvících zemích místo kalorií jako jednotka tepla; v ostatních oblastech byl nahrazen jednotkou SI – joulem.