Převodník rychlosti

Rychlost je fyzikální veličina vektoru charakterizující rychlost pohybu a směr pohybu materiálového bodu vzhledem k vybranému referenčnímu rámci. V širokém slova smyslu se rychlostí rozumí rychlost změny množství v závislosti na jiném.

.
Zadejte hodnotu rychlosti:
Od:
cm/s
m/s
m/min
km/h
ft/sec
ft/min
mph
uzly
Do:
cm/s
m/s
m/min
km/h
ft/sec
ft/min
mphс
uzly