Převodník rychlosti

Rychlost je fyzikální veličina vektoru charakterizující rychlost pohybu a směr pohybu materiálového bodu vzhledem k vybranému referenčnímu rámci. V širokém slova smyslu se rychlostí rozumí rychlost změny množství v závislosti na jiném.

Zadejte hodnotu rychlosti:
Od:
cm / s
m / s
m / min
km / h
ft / sec
ft / min
mph
uzly
Do:
cm / s
m / s
m / min
km / h
ft / sec
ft / min
mphс
uzly