Sortowanie tekstu

Ta usługa online posortuje tekst w kolejności alfabetycznej. Aby uruchomić usługę, musisz wpisać tekst w odpowiednim polu.
Następnie ustaw, przez który znak podzielić tekst. Dzięki niemu tekst zostanie podzielony na kilka części. Ustaw znak, który oddziela części tekstu po „sklejeniu”.

.

Dla liczb dozwolone są następujące ograniczniki: średnik, spacja, przecinek i podział wiersza.

Wybierz separator dla wprowadzonego tekstu
Postęp
Leczenie
Заменить разделитель для результата
Odwrotna kolejność sortowania
Usuń duplikaty

Dodatkowe funkcje internetowej usługi sortowania tekstu:

  • Zamień separator w wynikowym zestawie części tekstowych
  • Wybierz funkcję sortowania wstecznego
  • Usługa może usuwać duplikaty

Priorytety sortowania tekstu: najpierw sortowane są słowa zaczynające się od dużej litery, a następnie od dużej litery. Jeśli w tekście są liczby, nasz algorytm porządkuje je w porządku malejącym lub rosnącym.