Sortowanie tekstu

Ta usługa online posortuje tekst w kolejności alfabetycznej. Aby uruchomić usługę, musisz wpisać tekst w odpowiednim polu.
Następnie ustaw, przez który znak podzielić tekst. Dzięki niemu tekst zostanie podzielony na kilka części. Ustaw znak, który oddziela części tekstu po „sklejeniu”.

Dla liczb dozwolone są następujące ograniczniki: średnik, spacja, przecinek i podział wiersza.

Wybierz separator dla wprowadzonego tekstu
Postęp
Leczenie
Заменить разделитель для результата
Odwrotna kolejność sortowania
Usuń duplikaty

Dodatkowe funkcje internetowej usługi sortowania tekstu:

  • Zamień separator w wynikowym zestawie części tekstowych
  • Wybierz funkcję sortowania wstecznego
  • Usługa może usuwać duplikaty

Priorytety sortowania tekstu: najpierw sortowane są słowa zaczynające się od dużej litery, a następnie od dużej litery. Jeśli w tekście są liczby, nasz algorytm porządkuje je w porządku malejącym lub rosnącym.