Sortuj liczby w porządku malejącym lub rosnącym

Ta usługa online posortuje liczby od mniejszych do większych i odwrotnie. Aby usługa działała, musisz wprowadzić cyfry w odpowiednim polu. Dozwolone są następujące ograniczniki zestawu liczb: średnik, spacja, przecinek i podział wiersza.

.
Wybierz separator dla wprowadzonego tekstu
Postęp
Przetwarzanie ...
Wymień separator dla wyniku
Odwrotna kolejność sortowania
Usuń duplikaty

Dodatkowe funkcje usługi sortowania numerów online:

  • Wymień separator na końcowy zestaw liczb
  • Wybierz funkcję sortowania wstecznego
  • Usługa może usuwać duplikaty
  • Możesz wprowadzić zarówno liczby całkowite, jak i ułamkowe (oddzielając część ułamkową kropką)