Třídění textu

Tato online služba třídí text v abecedním pořadí. Chcete-li spustit službu, musíte do příslušného pole zadat text.
Poté nastavte, kterým znakem se text rozdělí. S ním bude text rozdělen do několika částí. Nastavte znak, který oddělí části textu poté, co jsou „slepeny“.

.

Pro čísla jsou povoleny následující oddělovače: středník, mezera, čárka a zalomení řádku.

Vyberte oddělovač pro zadaný text
Pokrok
Léčba
Vyměňte oddělovač za výsledek
Obrácené pořadí řazení
Odstraňte duplikáty

Další funkce online služby třídění textu:

  • Vyměňte oddělovač ve výsledné sadě textových částí
  • Vyberte funkci zpětného řazení
  • Služba může duplikáty odstranit

Priority pro třídění textu: nejprve se roztřídí slova začínající velkým písmenem, poté velkým písmenem. Pokud jsou v textu čísla, náš algoritmus je uspořádá v sestupném nebo vzestupném pořadí.