Úhly rovnoběžníku

Součet dvou úhlů rovnoběžníku, které mají být na jedné straně, je 180º. Opačné úhly rovnoběžníku jsou stejné. Pomocí níže uvedeného vzorce lze nalézt všechny čtyři úhly rovnoběžníku.

.

Najít úhly rovnoběžníku přes délku stran a úhlopříčku

Strana rovnoběžníku a
Strana rovnoběžníku b
Diagonální rovnoběžník d
Úhel α (stupeň)
Úhel β (stupeň)