Výška válce

Válec je geometrické tělo ohraničené válcovým povrchem a dvěma paralelními rovinami, které ho protínají. Válec má výšku, která je kolmá k jeho dvěma základům. Způsob určení její délky závisí na souboru zdrojových dat. Tato kalkulačka najde výšku poloměrem a objemem.

.

Vypočítat výšku válce znát objem a poloměr

Poloměr otáčení r
Objem V