Wysokość cylindra

Cylinder jest to bryła geometryczna ograniczona cylindryczną powierzchnią i dwiema równoległymi płaszczyznami przecinającymi ją. Cylinder ma wysokość prostopadłą do jego dwóch podstaw. Sposób określania jego długości zależy od zestawu danych źródłowych. Ten kalkulator znajduje wysokość poprzez Promień i objętość.

.

Oblicz wysokość cylindra znając objętość i promień

Promień obrotu r
Objętość V