Znajdź liczbę permutacji

Sekcja matematyki Kombinatoryka, studiuje za wybór i rozmieszczenie elementów z jakiegoś podstawowego zestawu zgodnie z podanymi regułami. Formuły i zasady kombinatoryki są używane w teorii prawdopodobieństwa do zliczania prawdopodobieństwa zdarzeń losowych i, odpowiednio, uzyskania praw rozkładu zmiennych losowych. Liczba permutacji to liczba różnych sposobów, w jakie można uporządkować dany zbiór składający się z N elementów. Kombinatoryka pozwala określić liczbę możliwych wariantów rozwoju wydarzeń.

.
Znajdź liczbę permutacji
n =
Liczba permutacji z powtórzeniami
n =
k1 =
k2 =
k3 =
k4 =
k5 =

Przykład permutacji

Przykład wszystkich permutacji 3 obiektów. Zgodnie ze wzorem powinno być dokładnie 6.

P3=3!=1⋅2⋅3=6

Wraz ze wzrostem liczby obiektów liczba permutacji rośnie bardzo szybko i trudno jest je wizualnie przedstawić. Na przykład liczba permutacji 6 elementów wynosi 720