Atmosférická kalkulačka

Standardní atmosférická kalkulačka počítá atmosférické vlastnosti, jako je hustota, teplota, tlak a rychlost zvuku v určité výšce. Tento nástroj používají hlavně leteckí inženýři k provádění výpočtů pro letadla. Ale pokud jste vždy chtěli znát průměrnou teplotu vzduchu v nadmořské výšce 30 000 stop / metrů. Pak zkuste.

.

Vyberte systém čísel: Anglicky Metrické


Vstupní data

Výška
Rychlost
VzdálenostVýsledek

Teplota
Hustota
Tlak
Rychlost zvuku
Viskozita
Číslo M
Dynamický tlak
Critical Cp
Vacuum Cp
Reynoldsovo číslo
Laminar Cf
Turbulent Cf