Vkladová kalkulačka

Online kalkulačka pro výpočet vkladu vám pomůže vypočítat váš příjem s přihlédnutím k vybrané úrokové sazbě banky a při zohlednění měsíčního doplňování nebo bez něj.…

Kalkulačka krychle

Kostka je pravidelný mnohostěn, jehož každá strana je čtvercová.Tato online kalkulačka pomůže vypočítat neznámé parametry krychle v závislosti na známých (délka hrany, plochy nebo objemu).…

Kalkulačka výkonu

Spotřebovaná zátěž (výkon) je přímo úměrná velikosti napětí a síle proudícího proudu. Jinými slovy, když se změní velikost napětí a proudu, spotřeba energie se úměrně…

Kalkulačka CHmod

Používá webmasteři k omezení přístupu k souborům nebo adresářům. U některých programů FTP (nebo TELNET) je nutné zadat 3místné číslo, které definuje úrovně přístupu k…

Atmosférická kalkulačka

Standardní atmosférická kalkulačka počítá atmosférické vlastnosti, jako je hustota, teplota, tlak a rychlost zvuku v určité výšce. Tento nástroj používají hlavně leteckí inženýři k provádění…

Kalkulačka skoku

Definování přestupného roku je na online kalkulačce přestupného roku velmi snadné. Chcete-li vypočítat, zadejte požadovaný rok nebo časové období a kalkulačku, která ukáže, zda je…