Bok trójkąta

Aby znaleźć bok trójkąta, znając jego dwie strony i kąt między nimi, można użyć twierdzenia cosinus. Aby to zrobić, należy wyodrębnić pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów znanych boków i różnicy z ich dwukrotnym iloczynem cosinus kąta między nimi.

.

Długość boku trójkąta znając dwa boki i kąt między nimi

Kąt trójkąta α (stopień)
Długość boku trójkąta b
Długość boku trójkąta c