Wysokość równoległoboku

Wysokość równoległoboku to prostopadła obniżona z dowolnego punktu jednej strony równoległoboku do linii prostej zawierającej przeciwną stronę. Wysokość równoległoboku jest również nazywana długością tego prostopadłego.…

Wysokość rombu

Romb jest równoległobokiem, który ma równe boki. Jeśli diament ma wszystkie kąty proste, nazywa się to kwadratem. Romby różnią się między sobą rozmiarem boku i…

Wysokość trapezu

Wysokość trapezu to segment łączący obie jego podstawy i prostopadły do nich. Możesz go obliczyć na kilka sposobów, w zależności od oryginalnych danych możesz użyć…

Bok trójkąta

Aby znaleźć bok trójkąta, znając jego dwie strony i kąt między nimi, można użyć twierdzenia cosinus. Aby to zrobić, należy wyodrębnić pierwiastek kwadratowy z sumy…