Čtvercová plocha

Čtverec je čtyřúhelník, ve kterém jsou všechny úhly a všechny strany stejné. Čtverec je jak speciální případ kosočtverce, tak obdélník. Geometrické vlastnosti čtverce: délka všech stran je stejná, úhly jsou stejné. Úhlopříčky čtverce jsou stejné, vzájemně kolmé, průsečík je rozdělen na polovinu a jsou půlí úhlů. Vzorec pro nalezení plochy čtverce se znalostí délky strany: vynásobte libovolnou stranu dvěma. Znát úhlopříčku: vynásobte jednu sekundu délkou úhlopříčky na druhou.Формула нахождения площади квадрата через длину и диагональ

.
Výpočet plochy čtverce se znalostí délky strany
Strana čtverce а:

Výpočet plochy čtverce se znalostí jeho úhlopříčky
Úhlopříčka čtverce с:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *