Délka základny rovnoramenného trojúhelníku

Rovnoramenný trojúhelník je trojúhelník, ve kterém jsou obě strany rovnoměrné délce. Boční se nazývají stejné strany a poslední nerovná strana se nazývá základna trojúhelníku. Podle definice je každý správný trojúhelník také rovnoměrný. Rovnoramenný trojúhelník má následující vlastnosti:

.
  • úhly na základně jsou stejné
  • bissektrisa vedená k základně je medián a výška
  • median vedený k základně je bissektris a výška
  • výška vedená k základně je bissektris a medián

Najděte základnu rovnoramenného trojúhelníku
znát stranu a výšku

Strana rovnoramenného trojúhelníku a
Výška rovnoramenného trojúhelníku h