Výška rovnoběžníku

Výška rovnoběžníku je kolmice, která je odkudkoli na jedné straně rovnoběžníku na přímku obsahující opačnou stranu. Výška rovnoběžníku se také nazývá délka tohoto kolmice. Chcete-li…

Výška kosočtverce

Kosočtverec je rovnoběžník, který má stejné strany. Pokud má kosočtverec všechny rohy rovné, pak se nazývá čtverec. Kosočtverce se liší velikostí strany a velikostí rohů.…

Výška trojúhelníku

Pro zjištění výšky trojúhelníku, použijeme jednou z vlastností trojúhelníku: výšky, vymezené v každém trojúhelníku, rozděluje ho na dva pravoúhlé trojúhelníky, když se staneme souvisejících катетом.…

Náměstí čtyřstěn

Pyramida na trojúhelníkovém podkladu se nazývá tetraedr. Jinými slovy, čtyřstěn je postava ohraničená čtyřmi trojúhelníkovými plochami. Je zřejmé, že tetraedr je trojúhelníková pyramida. Pokud je…