Długość boków prostokąta

Prostokąt jest czworokątem, w którym wszystkie kąty są proste i równe 90 stopni.

.

Znajdź długość boku prostokąta znając przekątną i bok

Przekątna prostokąta d
Bok prostokąta a

Znajdź długość boku prostokąta znając Obwód i bok

Obwód prostokąta P
Bok prostokąta a

Znajdź długość boku prostokąta znając obszar i bok

Obszar prostokąta S
Bok prostokąta a