Długość obwodu

Często okrąg jest nazywany częścią płaszczyzny, która jest ograniczona przez okrąg. Nasz kalkulator pomoże znaleźć obwód, często nazywany obwodem koła. Aby uzyskać wynik, musisz wprowadzić Promień i nacisnąć przycisk Oblicz.

.

Obwód przez promień

Wzór na znalezienie obwodu: P=2πr.

Promień okręgu