Druhá odmocnina, kalkulačka

Chcete-li zahájit výpočet, zadejte číslo do příslušného pole a klikněte na odmocninu nebo druhou mocninu. Kliknutím na tlačítko přenosu se obsah odpovědi přenese do vstupního pole.

.
Zadejte číslo:
Odpovědět:

Naprosto libovolné číslo může být na druhou, ale kořen lze extrahovat a získat z ne všech čísel.

  1. Hi, where did you get this info can you please support this with some proof or you may say some good reference as I and others will really appreciate

  2. Excellent information here. This attention-grabbing publish made me smile. Possibly when you throw in a couple of footage its going to make the entire thing more interesting. Anyway, in my language, there should not much good source like this.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *