Kalkulačka pro určování matic

Chcete-li použít kalkulačku determinantu matice, zadejte níže svoji matici (smažte vstup vzorku). Musí mít stejné množství prvků v řádku a sloupci. Před zápisem nového řádku netiskněte mezeru. Lze také použít desetinná čísla. Stisknutím tlačítka vypočítat určíte determinant.

.
Matic:
Determinant: