Kalkulačka standardní odchylky

Chcete-li použít standardní kalkulačku odchylek, zadejte do seznamu Seznam čísel. Nemusí to být celá čísla. Seznam oddělte například mezerami: 1,5 1 2,5 1 2 8 3 6 2 2. Nezapomeňte, že zadaný seznam by neměl být tříděn. Klikněte na tlačítko Vypočítat a vypočte se standardní odchylka vzorku pro seznam. Všimněte si, že je vypočtena standardní odchylka vzorku, nikoli standardní odchylka populace.

.
Seznam čísel:
Standardní odchylka: