Kalkulačka výkonu

Spotřebovaná zátěž (výkon) je přímo úměrná velikosti napětí a síle proudícího proudu. Jinými slovy, když se změní velikost napětí a proudu, spotřeba energie se úměrně změní, tato fyzická veličina se vypočítá podle zákona  Joule-Lenza.

.

Vypočítejte výkon v závislosti na napětí a proudu

Napětí (U) Volt:
Amperáž (I) Ampéry:

Vypočítejte napětí v závislosti na výkonu a proudu

Výkonový proud (P) Wattů:
Amperáž (I) Ampéry:

Vypočítat sílu proudu v závislosti na napětí a výkonu

Napětí (U) Volty:
Výkonový proud (P) Wattů:

Definice a vzorce

  • P – výkon měřený ve wattech ;
  • U – napětí měřené ve voltech и ;
  • I – proudová síla, měřená v ampérech.

Elektrická energie — fyzikální veličina charakterizující rychlost přenosu nebo přeměny elektrické energie.

Vzorec pro výpočet výkonu v elektrickém obvodu: P=UI