Konwerter ciśnienia online

Ciśnienie to siła działająca na jednostkę powierzchni. Ten konwerter może konwertować jednostki ciśnienia na różne systemy obliczeniowe.
Enter wartość ciśnienia:
Z:megadynes/
cm²
kg/cm²
lb/in²
atmos-
pheres
Hg*
Meters
Hg*
Inches
H2O*
Meters
H20*
Inches
H20*
Feet
Na:megadynes/
cm²
kg/cm²
lb/in²
atmos-
pheres
Hg*
Meters
Hg*
Inches
H2O*
Meters
H2O*
Inches
H20*
Feet

Jednostki ciśnienia

  • Megadynes/cm²  = Megadyn na centymetr kwadratowy
  • Kg/cm² = kilogram na centymetr kwadratowy
  • Аtmospheres = atmosfera
  • Hg* Meters = mierniki rtęci
  • Hg* Inches = cale rtęci
  • H2O* Meters = metrów wody
  • H20* Inches = cale wody
  • H20* Feet = stopy wody

*Standardowe ciśnienie w temperaturze 0o C i g = 980.665 cm / s²

.

Słup wody, pod warunkiem, że temperatura wynosi 60o F i  g = 32.1756 ft / s²