Kalkulator powierzchni rombu

Romb jest figurą geometryczną, w której wszystkie boki są równe, a jednocześnie ma cztery kąty.

.

Znajdź obszar rombu przez podstawę i wysokość
Wysokości rombu h
Strona rombu а

Диагонали ромба выделены крассным

Znajdź obszar rombu po przekątnej
Pierwsza przekątna
Druga przekątna

Найти площадь, через угол между сторонами ромба

Znajdź obszar rombu po stronie i rogu
Strona rombu а
Kąt rombu (stopnie) α
  1. Romb jest równoległobokiem, więc jego przeciwległe boki są równe i parami równoległe. Przeciwległe kąty rombu są równe,a sąsiednie kąty uzupełniają się do 180°.
  2. Przekątne rombu przecinają się pod kątem prostym i w punkcie przecięcia są podzielone na pół. W ten sposób przekątne dzielą romb na cztery prostokątne trójkąty.
  3. Przekątne rombu są dwusiecznymi jego kątami.
  4. Suma kwadratów przekątnych jest równa Kwadratowi boku pomnożonemu przez 4.
  5. Środek czterech boków rombu to wierzchołki prostokąta.
  6. Przekątne rombu są prostopadłe do osi jego symetrii.
  7. W dowolnym rombie możesz wpisać okrąg, którego środek leży na przecięciu jego przekątnych.

Kwadrat jest szczególnym przypadkiem rombu. Czasami kwadrat jest zdefiniowany jako romb, w którym wszystkie kąty są równe.