Kąt między płaszczyznami

Kąt między płaszczyznami to kąt między prostopadłymi do linii ich przecięcia narysowanych w tych płaszczyznach. Warto zauważyć, że przecinające się płaszczyzny tworzą dwa kąty. Inny kąt można znaleźć w następujący sposób: φ ‘ =180-φ. Aby obliczyć kąt między płaszczyznami, wprowadź elementy równania płaszczyzny do komórek i naciśnij przycisk “Oblicz”.

.

Kąt między płaszczyznami przez równanie płaszczyzny

Wprowadź równania płaszczyzn:
x +
y +
z +
= 0
и
x +
y +
z +
= 0
W radianach:
W stopniach: