Kąty trójkąta prostokątnego

Trójkąt prostokątny to trójkąt, w którym jeden z kątów wynosi 90 stopni. W związku z tym pozostałe dwa kąty dają łącznie 90 stopni. Znając jego nogi wpisz je w odpowiednich polach i uzyskaj wynik.

.

Znajdź kąty trójkąta prostokątnego na długości nóg

Noga trójkąta prostokątnego a
Noga trójkąta prostokątnego b
Kąt α (stopień)
Kąt β (stopień)

Znajdź kąty trójkąta prostokątnego na długości nogi i przeciwprostokątnej

Noga trójkąta prostokątnego b
Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego c
Kąt α (stopień)
Kąt β (stopień)