Kombinatorika-permutace, kombinace, umístění

Prvky комбинаторики–přeskupení, umístění, kombinace– jako termíny, známé nám dnes, se poprvé setkáváme ve spisech Jakoba Bernoulliho (“změna” a “zvířata”) a Блеза Pascalova (“mix”). Termín “kombinatorika” je současně vytvořen Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem (mimochodem učitelem Bernoulliho), který uvažoval o této oblasti matematiky jako o umění. Kromě těchto prvků existují další kombinatorické konfigurace: “složení “(rozklad) a”rozdělení čísel”.

.
Hledání počtu permutací, počtu umístění, počtu kombinací
k =
n =

Umístění

Nechte počet umístění (při výběru položek bez opakování) z N Na K bude . K určení požadované hodnoty pak slouží následující rovnost:

Při výběru stejného opakování (tj. při umístění prvků) použijte vzorec

nk