Konwerter jednostek energii

Energia oznacza – działanie, aktywność, siłę, moc, jest to skalarna wielkość fizyczna, która jest pojedynczą miarą różnych form ruchu i interakcji materii, miarą przejścia materii z jednej formy do drugiej.

.
Wpisz wartość energii:
Z:
Joules
Kg-meters
Ft-lbs
Kw-hrs
Metric Hp-hrs
US Hp-hrs
Liter-atm
K-cal
Btu
Na:
Joules
Kg-meters
Ft-lbs
Kw-hrs
Metric Hp-hrs
US Hp-hrs
Liter-atm
K-cal
Btu

Nazwy jednostek energetycznych

  • Joules – dżul
  • Kg-meters – kilogram / metr
  • Ft-lbs – ft / lbs
  • Kw-hrs – kilowat / godz
  • Metric Hp-hrs – moc metryczna / godzinę
  • US Hp-hrs – amerykańska moc / moc
  • Liter-atm – litrowa atmosfera
  • K-cal – kilokaloria
  • Btu – Brytyjska jednostka termiczna – jednostka miary energii cieplnej w angielskim systemie miar. Obecnie stosowany głównie w krajach anglojęzycznych zamiast kalorii jako jednostki ciepła; w innych obszarach został zastąpiony przez jednostkę SI – dżul.